Saturday, June 1, 2013

June RaBBit
White RaBBit
White RaBBit
White RaBBit


2B or not 2B
That is the pencil.


Golightly through June,
Bright White RaBBit.

No comments: